Základní škola T. Stolzové
logo banner

8. 12. 2017
Výsledky voleb
Výsledky voleb zástupců zákonných zástupců žáka do školské rady

volby proběhly 1. 12. 2017
počet hlasovacích lístků: 122

pořadí kandidát počet hlasů

1. Jan Havlík 21
2. Klára Haberhauerová 18
3. Marek Matocha 15
4. Lenka Benešová 13
5. Václava Bradová 9
6. – 7. Jaromír Pošvář 6
6. – 7. Šárka Kulhánková 6
8. Klára Šámalová 5
9. – 10 Vendula Liďáková 4
9. – 10. Tomáš Krejčí 4
11. – 13. Klára Tlustošová 3
11. – 13. Lenka Vočadlová 3
11. – 13. Tereza Zavadilová 3
14. Denisa Hliňáková 2

Novými členy ŠR za zákonné zástupce jsou: Jan Havlík, Klára Haberhauerová, Marek Matocha

Zvoleným zástupcům gratulujeme. Děkujeme kandidátům za účast ve volbách a všem voličům, kteří přišli a účastnili se voleb.

volební komise: Bohumil Sekanina, Mgr. Jana Reisingerová, Stanislava Ulrichová