Základní škola T. Stolzové
logo banner

15. 1. 2018
Kroužek ATLETIKY pro 1. stupeň
V lednu na naší škole začal atletický kroužek pro děti od 1. do 5. třídy, a to dvakrát týdně:
v pondělí od 13,00 do 14,30
ve středu od 12,30 do 14,00.

Je zaměřený na sprinty, skoky, hody a dlouhé běhy, na cviky obratnosti a na posilování.

Děti si vyzvedává trenér ve školní družině, nebo je rodiče předají před tréninkem přímo trenérovi a pak sami vyzvednou.

Tréninky probíhají při horším počasí v místní sokolovně, jinak na školním atletickém hřišti s trenérem atletiky p. Pšeničkou.

Částka za jeden trénink týdně na půl roku je 1.000 Kč, za dva tréninky týdně je to částka 2.000 Kč. Více informací na čísle 728 070 306, trenér Pšenička.