Základní škola T. Stolzové
logo banner

5. 2. 2018
Přestup žáků do 6. ročníku pro šk. rok 2018/2019
INFORMACE K PŘESTUPU ŽÁKŮ DO 6. ROČNÍKU

Spádová oblast pro přestup žáků do 6. ročníku je: Kostelec nad Labem, Jiřice, Mratín.

Kritéria pro přestup:
1. Nenaplněná kapacita školy
2. Trvalé bydliště ve spádové oblasti: Kostelec nad Labem, Jiřice, Mratín
3. Sourozenec, který je žákem naší školy

U žáků, kteří nesplní daná kritéria, může ředitelka školy neumožnit přestup na naši školu z kapacitních důvodů.

Při naplnění kapacity školy, případně tříd, rozhodne o přestupu los.

Žádosti k přestupu přijímáme od května 2018.

Přestup žáků do jiných ročníků bude umožněn pouze při nenaplněné kapacitě školy.