Základní škola T. Stolzové
logo banner

10. 4. 2018
Ředitelské volno
Ředitelka školy vyhlašuje z organizačně-ekonomických důvodů na 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 volno ředitelky školy.

Žáci 1. st. budou mít možnost přihlásit se na tyto dny do školní družiny nejpozději do 23. 4. 2018. Provoz ŠD ve dnech ředitelského volna může být omezen časově nebo zrušen z důvodu nízkého zájmu.