Základní škola T. Stolzové
logo banner

3. 5. 2018
Seznam přijatých do 1. třídy


K povinné školní docházce bylo přijato pro školní rok 2018/2019 do naší školy 50 dětí. Rozhodnutí o přijetí se neposílá písemnou formou, zákonný zástupce si však může toto rozhodnutí vyžádat v ředitelně školy. Seznam přijatých naleznete v tomto odkazu a ve vývěsce školy v ulici T. G. Masaryka 89, Kostelec nad Labem. Tento seznam bude vyvěšen minimálně 15 dní od jeho zveřejnění.