Základní škola T. Stolzové
logo banner

9. 5. 2018
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,

zveme Vás na informativní schůzku dne 14. 6. 2018 od 17:00 v budově školy T. G. Masaryka čp. 89.

Program:
seznámení s budoucími třídními učitelkami
informace o organizaci začátku školního roku
pomůcky
informace o ŠD
souhlasy
rozdělení žáků do tříd

Těšíme se na naše první společné setkání.