Základní škola T. Stolzové
logo banner

20. 8. 2018
Nový školní rok
V novém školním roce 2018/2019 bude do naší školy docházet 430 žáků, z toho asi 250 na první stupeň. Na budově čp. 89 (malá škola) budou tyto třídy: 2.A, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B. Letos poprvé se bude vyučovat také v budově čp. 289 (školní družina), zde bude 1.A a 1.B. Ostatní třídy budou umístěny v hlavní budově čp. 288. Náš vzdělávací program, podle kterého se v naší škole vyučuje, se jmenuje Pestrá škola.

Školní družina bude mít ve 4 odděleních 120 míst pro žáky prvního stupně, kritéria pro přijímání do ŠD jsou zveřejněna na webu školy http://zstskostelec.cz/.

Ve škole se v průběhu měsíce září rozběhnou různé kroužky, např. Klub deskových her, Mladý zdravotník, Atletika, Čtenářský klub, Programování atd., pro děti ve školní družině např. Keramika a jiné, rodiče budou informováni. Rádi bychom dětem nabídli i další kroužky, proto prosíme případné zájemce o vedení kroužků, aby kontaktovali ředitelku školy.

Školní stravování bude opět zajišťovat Jídelna Na Marjánce. Děti si mohou vybírat ze dvou hlavních jídel, jídlo si mohou objednávat buď prostřednictvím své kartičky přímo ve školní jídelně, nebo s rodiči přes internet. O přístupová hesla, která umožňují také online odhlašování obědů, je možné požádat při platbě obědů, která stále probíhá v kanceláři Na Marjánce. Platit obědy je možné také převodem na účet. Další informace na http://www.jidelnanamarjance.cz/ .