Základní škola T. Stolzové
logo banner

20. 8. 2018
Telefonní číslo do ředitelny
+420 326 981 220

- pokud se k nám nemůžete dovolat, zkontrolujte si prosím, jestli máte před telefonním číslem volací znak +420.