Základní škola T. Stolzové
logo banner

31. 8. 2018
Kritéria pro přijetí do ŠD
Kritéria pro přijetí k zájmovému vyučování ve školní družině při Základní škole T. Stolzové, Kostelec nad Labem, příspěvková organizace


1. Věk žadatele ke dni zahájení docházky
• 5 let – 6 bodů
• 6 let – 5 bodů
• 7 let – 4 body
• 8 let – 3 body
• 9 let – 2 body
• 10 let – 1 bod

2. Ročník, který žák navštěvuje

• 1. ročník – 5 bodů
• 2. ročník – 4 body
• 3. ročník – 3 body
• 4. ročník – 2 body
• 5. ročník – 1 bod

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů.

Další kritéria, která mohou rozhodnout o přijetí, nejsou ale podmíněná:

• Mají ve ŠD sourozence
• Mají celotýdenní docházku

Děti zaměstnanců a děti ze znevýhodněného prostředí jsou řešeny individuálně.

Pro osvobození z poplatku ŠD je nutno podat žádost ředitelce školy.

V Kostelci nad Labem 31. 8. 2018

Mgr. Jaroslava Glaserová, DiS.