Základní škola T. Stolzové
logo banner

6. 9. 2018
Přijaté děti do školní družiny
Č.j. ZŠTS-Ř/212/2018
Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině

Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle § 165 odst. 2 písm. a) a písm. e), a § 46 a 47 a § 17 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že

Vyhovuje žádosti o přijetí k zájmovému vyučování ve školní družině
v Základní škole T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace

U dětí s těmito registračními čísly:
38 přijato 106 přijato 26 přijato 63 přijato
1 přijato 107 přijato 83 přijato 81 přijato
47 přijato 17 přijato 55 přijato 71 přijato
44 přijato 94 přijato 74 přijato 86 přijato
2 přijato 18 přijato 99 přijato 108 přijato
104 přijato 19 přijato 76 přijato 80 přijato
3 přijato 20 přijato 90 přijato 70 přijato
103 přijato 50 přijato 125 přijato 115 přijato
4 přijato 105 přijato 28 přijato 43 přijato
5 přijato 48 přijato 124 přijato 122 přijato
6 přijato 64 přijato 72 přijato 96 přijato
59 přijato 21 přijato 68 přijato 41 přijato
51 přijato 22 přijato 87 přijato 42 přijato
7 přijato 23 přijato 65 přijato 35 přijato
8 přijato 100 přijato 69 přijato 121 přijato
67 přijato 49 přijato 30 přijato 120 přijato
56 přijato 29 přijato 61 přijato 117 přijato
46 přijato 24 přijato 62 přijato 85 přijato
9 přijato 102 přijato 95 přijato 93 přijato
10 přijato 25 přijato 54 přijato 123 přijato
11 přijato 34 přijato 40 přijato 98 přijato
12 přijato 39 přijato 101 přijato 118 přijato
13 přijato 27 přijato 116 přijato 75 přijato
57 přijato 32 přijato 58 přijato 73 přijato
45 přijato 88 přijato 97 přijato 60 přijato
14 přijato 79 přijato 112 přijato 111 přijato
15 přijato 78 přijato 66 přijato 52 přijato
92 přijato 91 přijato 37 přijato 53 přijato
16 přijato 36 přijato 82 přijato 109 přijato
31 přijato 33 přijato 77 přijato 127 přijato

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od uvedení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5.


V Kostelci nad Labem 6. 9. 2018 Mgr. J. Glaserová, ředitelka