Základní škola T. Stolzové
logo banner

25. 9. 2018
Adaptační kurz - 6. ročník

Vyučující i žáci dojeli v pořádku a pozdravují. První noc přečkali bez problémů ve vytápěných chatkách, dnes (úterý) jsou na cestě na hrad Kokořín. HN