Základní škola T. Stolzové
logo banner

26. 9. 2018
Nová mobilní čísla do ŠD
Telefonní čísla na mobilní telefony jednotlivých oddělení:

1. oddělení p. v. Zdeňka Susová: 603 957 394
2. oddělení p. v. Radka Kopecká : 722 645 633
3. oddělení p. v. Petra Černohorská: 731 351 143
4. oddělení p. v. Monika Malíková: 737 203 825

Upozorňujeme, že pouštění dětí ze ŠD na základě SMS NENÍ MOŽNÉ!!! Děti jsou ze ŠD pouštěné podle rozpisu na zápisovém lístku, případně písemnou formou s podpisem zákonného zástupce.