Základní škola T. Stolzové
logo banner

11. 2. 2019
Informace k zápisu k povinné školní docházce
INFORMACE K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Zápis do 1. ročníku ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace pro školní rok 2019/2020 se uskuteční

ve středu 3. DUBNA 2019 OD 14 DO 18 HODIN

v budově školy-ulice T. G. Masaryka čp. 89.

Náhradní termín, pokud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit, bude stanoven po předchozí domluvě s ředitelkou školy.


KAPACITA TŘÍD PRVNÍHO ROČNÍKU 2019/2020:
DVĚ PRVNÍ TŘÍDY KAŽDÁ S POČTEM 25 ŽÁKŮ

Kritéria k přijetí:
1. Udělený odklad školní docházky pro rok 2018/2019 a má-li dítě trvalé bydliště ve spádové oblasti školy.
2. Dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) budou přednostně přijaty do budoucích 1. tříd děti ze spádové oblasti školy, kde mají trvalé bydliště.

U dětí, které nemají místo trvalého pobytu ve spádové oblasti školy, může ředitelka školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií jí stanovených k přijetí.

V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ KAPACITY ŠKOLY, ROZHODNE LOS.

K ZÁPISU JE NUTNÉ DONÉST:
• RODNÝ LIST DÍTĚTE
• OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je ideální, když tak učiní písemně v den zápisu, na který rovnou přinese doporučení z PPP či SPC a od dětského lékaře. O odklad povinné školní docházky je možné požádat nejpozději do 30. 4. 2019.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.