Základní škola T. Stolzové
logo banner

28. 3. 2019
Přání ke dni učitelů
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v tento den, kdy si připomínáme výročí narození Učitele národů - Jana Amose Komenského, Vám chci všem poděkovat za zodpovědnou, náročnou a často vyčerpávající vzdělávací i výchovnou práci, kterou pro naše žáky děláte.

Připomeňme si alespoň jednu myšlenku Jana Ámose Komenského:
„ Moudře promluvil, kdo řekl, že školy jsou dílny lidskosti, tím totiž, že způsobují, aby se lidé stávali vpravdě lidmi.“

Přeji Vám hodně elánu a sil do další práce, klidu a pohody.

Jaroslava Glaserová, ředitelka školy