Základní škola T. Stolzové
logo banner

11. 4. 2019
Přijatí k povinné školní docházce
Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dětí
do 1. ročníku školního roku 2019/2020

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace, rozhodla svou ředitelkou v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace dle následujícího seznamu pod přiděleným registračním číslem:

Uchazeč pod registračním číslem Výsledek řízení
01 přijat 23 přijat 43 přijat
02 přijat 25 přijat 44 přijat
03 přijat 26 přijat 45 přijat
04 přijat 27 přijat 46 přijat
05 přijat 28 přijat 47 přijat
06 přijat 29 přijat 48 přijat
07 přijat 30 přijat 50 přijat
08 přijat 31 přijat 51 přijat
09 přijat 32 přijat 52 přijat
10 přijat 33 přijat 54 přijat
11 přijat 34 přijat 55 přijat
12 přijat 35 přijat 56 přijat
14 přijat 36 přijat 57 přijat
15 přijat 37 přijat 58 přijat
16 přijat 38 přijat
19 přijat 39 přijat
20 přijat 40 přijat
21 přijat 41 přijat
22 přijat 42 přijat
Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce ale může o jeho vydání zažádat v ředitelně školy. Pro jeho vydání, prosím, po předchozí telefonické domluvě.

Toto rozhodnutí je zveřejněno na přístupném místě ve škole (vývěska na budově školy v ulici T. G. Masaryka 89), které je přístupné i mimo provozní dobu školy a zároveň na webových stránkách školy, www.zstskostelec.cz a to po dobu nejméně 15ti dnů od zveřejnění.

Datum zveřejnění: 11. 4. 2019

Mgr. Jaroslava Glaserová, DiS.
ředitelka