Základní škola T. Stolzové
logo banner

6. 5. 2019
Ukončení školního roku
Vážení zákonní zástupci,

z organizačně - technických důvodů je nutné uzavřít školu v posledním červnovém týdnu (zahájení prací na rekuperační jednotce a rozvodů). Proto vyhlašuji v termínu 24. 6. - 28. 6. 2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Vysvědčení bude žákům vydáno 21. 6. 2019.

Provoz Školní družiny nebude omezen. Od poloviny května do 31. 5. budou moci zákonní zástupci žáků 1. st. požádat o přihlášení do ŠD v termínu od 24. 6. - 28. 6. 2019 (žáci dostanou přihlašovací lístek).
Provoz ŠD bude zahájen v případě, že bude přihlášeno nejméně 15 žáků.
ŠD bude přesunuta do budovy na adrese T. G. Masaryka 89.

Provoz ŠD bude přerušen od 29. 6. 2019 do 1. 9. 2019