Základní škola T. Stolzové
logo banner

5. 6. 2019
Nové ceny obědů

Strávníci 7-10 let 28,- Kč/oběd 616,-Kč/měsíčně


Strávníci 11-14 let 30,- Kč/oběd 660,-Kč/měsíčně


Strávníci 15 a více let 34,- Kč/oběd 748,- Kč/měsíčně


Nové zálohy se budou platit od 1.9.2019.( 15.8.2019)

Rozdíl za květen a červen bude individuálně řešen z přeplatků nebo osobně s rodiči.

Strávník, který nebude mít dostačující přeplatek, doplatí chybějící rozdíl.