Základní škola T. Stolzové
logo banner

19. 6. 2019
Nové informace o začátku školního roku
na Základní škole T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace

Začátek školního roku 2019/2020 bude z technických důvodů upřesněn v týdnu od 5. do 9. srpna. Firma, která provádí výstavbu rozšíření základní školy a instalaci rekuperační jednotky a jejích rozvodů na budovách školy v tomto týdnu potvrdí, kdy dokončí práce v hlavní budově školy a ve školní družině.
Abychom dostatečně připravili školu pro další školní rok, je možné, že ředitelka školy ve dnech 2. 9. – 6. 9. 2019 vyhlásí ředitelské volno.

V případě vyhlášení ředitelského volna bude v týdnu 2. – 6.9.2019 zajištěn provoz školní družiny pro děti 1. stupně.

Vyučování v prvním týdnu školy:
Pondělí: 1. ročník do 8:45; 2. – 9. ročník do 11:40
Úterý: 1. ročník do 10:00; 2. – 9. ročník podle rozvrhu, odpolední vyučování odpadá
Středa: 1. ročník do 10:45; 2. – 9. ročník podle rozvrhu, odpolední vyučování odpadá
Čtvrtek: 1. – 9. ročník podle rozvrhu, odpolední vyučování odpadá
Pátek: 1. – 9. ročník podle rozvrhu, odpolední vyučování odpadá

Třídní schůzky:
1. ročník 3. nebo 10. 9. od 16:30 v učebnách 1. tříd
6. ročník 10. nebo 17. 9. od 16:30 v učebnách 6. tříd
Schůzky ostatních tříd podle potřeb TU.

Přihlášky do ŠD:
První školní den od 9:00 u vedoucí p. vychovatelky Z. Susové v 1. odd. ŠD, nám. Komenského 289.

Informace o zahájení školního roku budou zveřejněny a aktualizovány na www stránkách školy, města, na FB města, KPŠ a v systému Bakaláři.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že případné prodloužené prázdniny využijí žáci k dostatečné regeneraci a odpočinku.

Mgr. Jaroslava Glaserová, ředitelka