Základní škola T. Stolzové
logo banner

13. 8. 2019
Zahájení školního roku
Školní rok 2019/2020 zahájíme v řádném termínu 2. 9. 2019

Vyučování v prvním týdnu školy:
Pondělí: 1. ročník do 8:45; 2. – 9. ročník do 11:40
Úterý: 1. ročník do 10:00; 2. – 9. 2. - 5. roč. do 11:40; 6. - 7. roč. do 12:35
Středa: 1. ročník do 10:45; 2. – 9. ročník podle rozvrhu, odpolední vyučování odpadá
Čtvrtek: 1. – 9. ročník podle rozvrhu, odpolední vyučování odpadá
Pátek: 1. – 9. ročník podle rozvrhu, odpolední vyučování odpadá

Třídní schůzky:
1. ročník 3. 9. od 16:30 v učebnách 1. tříd
6. ročník 10. 9. od 16:30 v učebnách 6. tříd
Schůzky ostatních tříd podle potřeb TU.

Žádosti k zájmovému vzdělávání ve školní družině:
První školní den od 9:00 u vedoucí p. vychovatelky Z. Susové v 1. odd. ŠD, nám. Komenského 289.

Seznamy žáků budou umístěny na vstupních dveří uvnitř školy (dodržení zásad GDPR)

Rozmístění tříd do budov:

I. A,B - budova na nám. Komenského čp. 289 - 1. patro, vchod společný pro ŠD

II. A, B, III. A,B, V. B budova​ na T. G. Masaryka čp. 89

IV. A,B, V. A, VI. A,B, VII. A,B, VIII. A,B, IX. A,B - budova na nám. Komenského 288 (hlavní budova)