Základní škola T. Stolzové
logo banner

13. 8. 2019
Oznámení zřizovatele ZŠ
Město Kostelec nad Labem jako zřizovatel Základní školy T. Stolzové oznamuje, že stavební
i technické práce na stávající budově budou dokončeny dle harmonogramu. Výuka školního
roku 2019/2020 tedy začne v řádném termínu 2. září 2019. V provozu budou oba dva stupně i
všechna zařízení školy - zajištěna bude výuka, družina i jídelna.