Základní škola T. Stolzové
logo banner

3. 9. 2019
Informace ke ŠD
Informace ke ŠD:

Žádosti k přijetí k zájmovému vyučování ve školní družině, je možné podat do naplnění kapacity ŠD přímo u ředitelky Základní školy T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace.

Přijaté děti budou rozděleny do jednotlivých oddělení nejpozději do čtvrtka 5. 9. 2019

Platby za ŠD je nutno zaplatit do pátku 6. 9. 2019 na bankovní účet školy: 466157309/0800
Jinak může být vaše dítě dle školního řádu ŠD ze zájmového vyučování vyloučeno.