Základní škola T. Stolzové
logo banner

20. 9. 2019
Ředitelské volno
Ředitelka školy vyhlašuje Ředitelské volno na 7. 10. 2019 z organizačních důvodů - školení celého pedagogického sboru I. st.

V tento den nebude přerušen provoz ŠD a v době vyučování mohou rodiče prostřednictvím TU požádat o umístění svého dítěte do ŠD. (platí i pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD.)

Děkujeme za pochopení