Základní škola T. Stolzové
logo banner

5. 11. 2019
Základní škola podporuje stávku vyhlášenou ČMOS
Základní škola T. Stolzové podporuje stávku vyhlášenou ČMOS na 6. 11. 2019.

Z tohoto důvodu bude v tento den zkráceno vyučování pro všechny ročníky do 11:40.

!!!Zároveň bude přerušen v tento den provoz školní družiny, jelikož není možné organizačně zajistit dohledy nad dětmi ve školní družině a to jak pro ranní družinu tak i pro družinu odpolední.

Děkujeme za pochopení

Informace o stávce naleznete na stránkách ČMOS PS:
https://skolskeodbory.cz/

dopis předsedy ČMOS PS Mgr. Františka Dopšíka:
https://skolskeodbory.cz/sites/skolskeodbory.cz/files/clanky/soubory/1572957203/dopis_rodicum.pdf