Základní škola T. Stolzové
logo banner

12. 11. 2019
Ředitelské volno
Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamuji, že vyhlašuji na den 22. 11. 2019 pro základní školu z technických důvodů - odstávka el. energie - ředitelské volno.

Žáci prvního stupně ZŠ mají v tento den možnost být umístěni ve školní družině, která bude vyjímečně umístěna v budově prvního stupně č. p. 89. Provoz ŠD od 6,00 do 16,30 hod. Přihlášení do ŠD je možno vyplněním formuláře, který rodiče získají od třídní paní učitelky. Žádáme o vyplnění nejpozději do 20. 11. 2019

Děkuji za pochopení

Mgr. J. Glaserová, ředitelka