Základní škola T. Stolzové
logo banner

21. 4. 2020
Třídní schůzky ve druhém pololetí

Vážení rodiče,

třídní schůzky na naší škole proběhnou formou videohovoru. Datum a čas vám sdělíme, až MŠMT vydá vyhlášku o hodnocení žáků na konci druhého pololetí tohoto školního roku.