Základní škola T. Stolzové
logo banner

29. 4. 2020
Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020
Vážení rodiče, milí žáci,

závěrečné hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne na naší škole dle vydané vyhlášky č. 211/2020 ze dne 27. 4. 2020 zpracované MŠMT.

Při hodnocení žáků bude škola vycházet

1) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

2) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,

3) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 vyhlášky nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1 vyhlášky, se nepoužijí.