Základní škola T. Stolzové
logo banner

3. 5. 2020
Výsledek zápisu k povinné školní docházce
Přijatí do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021
Rozhodnutí o přijetí