Základní škola T. Stolzové
logo banner

3. 6. 2020
VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA
Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, milí žáci,
dle odst. 2 §24 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon vyhlašuje ředitelka školy na dny 29. 6. a 30. 6. Ředitelské volno z organizačně-technických důvodů.

Předávání vysvědčení bude 26. 6. v dopoledních hodinách podle stanoveného harmonogramu a podmínek, které umožní protiepidemiologická opatření.

Provoz ŠD nebude v těchto dnech přerušen. K docházce se mohou přihlásit pouze žáci 1. st., kteří se účastní prezenční výuky od 25. 5. 2020 a to u vyučujících jednotlivých skupin.

Děkujeme za pochopení

V Kostelci nad Labem 3. 6. 2020

Mgr. Jaroslava Glaserová, DiS.
ředitelka