Základní škola T. Stolzové
logo banner

3. 6. 2020
Organizace výuky pro žáky 2. st. od 8. 6. 2020
Vážení rodiče, milí žáci

organizační a technické podmínky školy umožňují vytvořit pro žáky 2. st. konzultační hodiny od pondělí do pátku v době od 12:00 – 16:00.

Konzultační hodiny si organizují jednotliví vyučující dle potřeb.

Pokud má žák o jakoukoli konzultaci se svým vyučujícím zájem, může jej o ní požádat a domluvit se na termínu.

Při první návštěvě školy předkládá vyučujícímu čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.

Podrobnější informace získá žák u vyučujícího nebo TU.

Děkujeme za pochopení