Základní škola T. Stolzové
logo banner

22. 6. 2020
Provoz školní družiny během hlavních prázdnin

Provoz školní družiny je během letních prázdnin 2020 z organizačně - technických důvodů přerušen.