Základní škola T. Stolzové
logo banner

21. 8. 2020
1. 9. 2020 1. školní den
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


Vážení rodiče, milé děti.

1. 9. 2020 nám začíná nový školní rok 2020/2021.

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 3. - 9. ročníku proběhne před novou budovou školy (vchod je stejný - z náměstí) v 8:00. Z důvodu epidemiologických opatření není možné vpustit do školy nikoho jiného kromě žáků. Prohlídka nové budovy školy proběhne tedy v tento den pouze pro žáky školy.

Žáci 2. ročníku zahájí školní rok v budově T. G. Masaryka 89 ve svých třídách. Novou budovu si prohlédnou společně s paní učitelkou během dopoledne

Vyučování pro žáky 2. - 9. ročníku končí v 11:40

Žáci 1. tříd budou mít vlastní zahájení školního roku s rodiči na zahradě za budovou č.p. 89 (vchod železnými vraty vedle budovy směrem k pizzerii).
Paní učitelky prvňáčky a jejich rodiče na zahradě přivítají, poté si děti odvedou do tříd, kde je seznámí s jejich místem, šatní skříňkou,...
Rodiče mohou v tuto dobu posečkat na zahradě školy a vyřídit např. přihlášení dítěte do školní družiny.
Dítě si pak mohou odvést obvykle kolem 9:00.


2. 9. 2020
Vyučování:
1. ročník: 8:00 - 9:40 (příchod do školy nejpozději v 7:55)
2. - 5. ročník 8:00 - 11:40
6. - 9. ročník 8:00 - 12:35

od 16:30 budou TS 1. ročníku (pouze jeden z rodičů) v učebnách I. A a I. B

3. 9. 2020
vyučování:
1. ročník:8:00 - 10:45
2. - 5. ročník podle rozvrhu
6. - 9. ročník podle rozvrhu - odpolední vyučování odpadá

4. 9. 2020
Vyučování:
1. - 9. ročník podle rozvrhu

Vše za přísného dodržování protiepidemiologických opatření, se kterými budou žáci seznámeni 1. 9. 2020, zákonní zástupci informováni přes komunikační systém BAKALÁŘI a na TS dne 9. 9. 2020.

V případě, že budou rodiče potřebovat vstoupit do školy např. pro vyřízení potvrzení, je nutné si schůzku domluvit předem a to v kanceláři školy​ tel.: 313 100 320

Prostory nové školy si ovšem můžete přijít prohlédnout dne 31. 8. 2020 od 13:00 při slavnostním otevření nové budovy.

Až nám protiepidemiologická opatření dovolí, zorganizujeme pro zájemce den otevřených dveří, kde si bude moci věřejnost prohlédnout nejen prostory nové přístavby školy, ale i prostory celé školy, seznámí se krátce i s historií a dozví se něco málo o patronce - Tereze Stolzové.

Děkujeme za pochopení