Základní škola T. Stolzové
logo banner

1. 12. 2020
Ředitelské volno
V souladu s § 24 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuje ředitelka školy na pondělí 21. 12 a úterý 22. 12. ředitelské volno.

Rodiče žáků 1. st. mají možnost přihlásit na tyto dny dítě do ŠD. Přihlašovací lístek dostanou žáci během středy 2. 12., prosíme vyplňte a vraťte zpět do školy paní učitelce třídní nejpozději do středy 9. 12. 2020. Pozdější přihlášky již nebudeme moci zpracovat.
V případě, že nebude naplněna minimální kapacita ŠD pro jednotlivá oddělení, může být provoz ŠD omezen nebo přerušen.