Základní škola T. Stolzové
logo banner

10. 12. 2020
Provoz ŠD v době ředitelského volna
Provoz ŠD ve dnech 21. a 22. 12., kdy bylo vyhlášeno ředitelské volno, bude přerušen z důvodu nízkého zájmu.