Základní škola T. Stolzové
logo banner

16. 12. 2020
Nařízení Vlády ČR
Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:
- základních škol,
- středních škol a konzervatoří,
- vyšších odborných škol,
- základních uměleckých škol,
- jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
- ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální
podpoře,
- školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Ředitelka školy ruší ředitelské volno, které bylo vyhlášeno na 21. a 22. 12. 2020.