Základní škola T. Stolzové
logo banner

28. 2. 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. ÚNORA 2021
INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

V Kostelci nad Labem, 28. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
dětí v mateřské škole
dětí v přípravné třídě
žáků 1. a 2. ročníků základní školy
žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
dětí v přípravném stupni základní školy speciální
žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPJD3

Ošetřovné:
Informace o ošetřovném naleznete ZDE: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

i nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání,

žáci si tedy stále mohou vyzvedávat písemné úkoly a odevzdávat své práce dle domluvy se svým TU,
mohou i nadále docházet na individuální konzultace, být přezkoušeni z důvodu dohodnocení klasifikace za 1. pololetí šk. roku 2020/2021, …

z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU).


ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLY OD 1. 3. – 21. 3. 2021:

Návštěvy školy ve věci úřední jsou možné pouze po předchozím telefonickém objednání a to:

kancelář (tel.: 313 100 320): pondělí – čtvrtek 8:00 – 12:00
ředitelna (tel.: 326 981 220): pondělí – čtvrtek 8:00 – 15:00

V době jarních prázdnin 8. 3. – 12. 3. bude škola uzavřena.

Písemnosti je také možné zaslat:
poštou na adresu školy: nám. Komenského 288, 277 13 Kostelec nad Labem
e-mailem: podatelna@zstskostelec.cz
datovou schránkou: ID DS: x89ms22


PŘI VSTUPU DO ŠKOLY DODRŽUJTE

osoby nad 15 let musí mít ochranu nosu a úst respirátor FFP2/KN95 nebo dvě na sobě vrstvené chirurgické roušky s normou ČSN EN 14683+AC. (děti do 15 let pouze jednu chirurgickou roušku splňující normu ČSN EN 14683+AC). Dle aktuálního mimořádného nařízení MZČR (dostupné ZDE: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-2.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf)

dezinfekce rukou při vstupu do budovy, do učebny
dodržování rozestupů
přítomnost na konzultaci: žák + vyučující + případně zákonný zástupce