Základní škola T. Stolzové
logo banner

18. 3. 2021
Nové informace k zápisu budoucích prvňáčků
Zápis na naší škole bude letos probíhat administrativní formou, a to v termínech od 7. do 9. 4.2021 dle registrace v systému, který žadatelé naleznou od 1. 4. 2021 8:00 do 7. 4. 2021 9:59 zde na webové stránce školy http://www.zstskostelec.cz/.

Rodiče budoucích prvňáčků mohou žádost o zapsání dítěte k povinné školní docházce poslat také datovou schránkou do datové schránky školy (ID datové schránky: x89ms22). Žadatel ale musí použít vlastní datovou schránku, nelze použít firemní DS nebo DS jiného člena rodiny. K žádosti je pak nutné přiložit kopii rodného listu dítěte. V případě žádosti o odklad povinné školní docházky pak také kopii zprávy z PPP/SPC a kopii zprávy ošetřujícího lékaře.

Další možností je poslat žádost o zapsání dítěte k povinné školní docházce poštou. Pak žadatel k žádosti musí přiložit úředně ověřenou kopii rodného listu dítěte a v případě žádosti o odklad povinné školní docházky musí být doloženy originály zpráv z PPP/SPC a zprávy ošetřujícího lékaře, případně jejich úředně ověřené kopie.

Žádosti pro odeslání prostřednictvím DS nebo poštou si budou moci žadatelé stáhnout z webových stránek školy.

Pro budoucí prvňáčky jsme připravili jako malou náhradu Virtuální zápis, který bude zveřejněn v posledním březnovém týdnu na stránkách školy.