Základní škola T. Stolzové
logo banner

19. 3. 2021
Uzavření ZŠ a ŠD
Dočasné uzavření ZŠ a ŠD
z důvodu zhoršujícího se vývoje koronavirové epidemie
a dle usnesení Vlády ČR č. 300
se krizové opatření prodlužuje do 28. 03. 2021

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-usneseni-0300.pdf