Základní škola T. Stolzové
logo banner

22. 3. 2021
Žádosti o přestup
Žádosti pro přestup do 6. ročníku bude škola vyřizovat od května 2021, kdy již budeme vědět, kolik žáků přijmeme k povinné školní docházce do 1. ročníku a kolik žáků bude přijato na víceletá gymnázia. Tím budeme vědět, jaká nám zbývá kapacita žáků pro přestup.

V současné době nelze vydat rozhodnutí o přestupu žáka z důvodu nedostačující kapacity školy. Teprve po ukončení zápisu do 1. ročníku a přijímacího řízení na víceletá gymnázia, kdy bude známa volná kapacita v budoucích šestých třídách, a v souladu s ust. § 36 odst. 7 školského zákona budou přednostně přijaty děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti školy. Pak bude moci ředitelka školy rozhodnout o přestupu žáka.

Děkujeme za pochopení.