Základní škola T. Stolzové
logo banner

27. 3. 2021
Dočasné uzavření školy a ŠD
Dočasné uzavření ZŠ a ŠD
z důvodu zhoršujícího se vývoje koronavirové epidemie
a dle usnesení Vlády ČR č. 200
se krizové opatření prodlužuje do 11. 4. 2021

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM