Základní škola T. Stolzové
logo banner

30. 3. 2021
Zápis k povinné školní docházce - registrace

Registrace k podání žádosti k přijetí dítěte k povinné školní docházce


Vážení zákonní zástupci,
Zápis k povinné školní docházce bude probíhat na naší škole od 7. 4. do 9. 4. 2021 a to administrativní formou. Tedy bez přítomnosti dítěte. V našem rezervačním systému si zarezervujte termín návštěvy školy. Rezervace termínů je spuštěna od 30. 3. do 7. 4. 2021. Po registraci vám přijde informační e-mail, ve kterém si budete moci stáhnout předvyplněnou žádost.
K podání žádosti budete muset předložit:
Žádost (vytisknete si z e-mailu, nebo vám na požádání vytiskneme ve škole)
Rodný list dítěte
Občanský průkaz, u cizinců mimo EU doklad o pobytu na území ČR, případně cestovní pas
Pro žádost o odklad ještě doložíte:
Žádost o odklad
Doporučení Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra
Doporučení ošetřujícího nebo odborného lékaře
Rezervační systém zde
Zápis bude probíhat na hlavní budově školy (nám. Komenského 288 – velká žlutá budova naproti kostelu) v kanceláři nebo v ředitelně školy. Systém vám místnost přidělí.
Prosíme všechny o dodržování nařízení ohledně dodržování hygieny (dezinfekce rukou, respirátor, odstup – rozestup). Do školy vstupujte v dobu, na kterou máte rezervaci. Ve škole se zdržujte jen
po dobu nezbytně nutnou k vyřízení žádosti.
Virtuální zápis pro vaše dítě
S pedagogickým sborem prvního stupně jsme pro vaše děti jako náhradu za zápis ve škole
připravili ZÁPIS VIRTUÁLNÍ