Základní škola T. Stolzové
logo banner

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze do škol

Publicita projektu
Zde si můžete prohlédnout sady inovovaných či nově vytvořených vzdělávacích materiálů.
EU penize do skol