Základní škola T. Stolzové
logo banner

Informace pro strávníky

Jídelníček

Provozní řád školní jídelny ZŠ v Kostelci nad Labem od 1.9.2016

1)   Ve školní jídelně se mohou stravovat všichni žáci Základní školy Terezy Stolzové v Kostelci nad Labem a její zaměstnanci.

2)   Školní jídelna - výdejna obědů je v provozu ve šk.roce mimo všechny školní prázdniny a svátky v pondělí až pátek od 11.45 do 13.45 hod (poslední výdej).

3)   Obědy ve školní jídelně se skládají z polévky, hlavního chodu a nápoje. Ceny za celý oběd činí:

1. – 4. tř. ZŠ  28,- Kč *)
5. – 8. tř. ZŠ  30,- Kč *)
9. tř. ZŠ  34,- Kč *)

4)   Strávníci od třetí třídy mají možný výběr ze dvou jídel. K tomu účelu slouží kreditní karta, kterou si strávník koupí za 40,- Kč v kanceláři Jídelny na Marjánce zároveň se zakoupením obědů. V jídelně ZŠ je zřízeno objednávkové místo, kde si strávníci samivyberou na příslušný den. Návod na obsluhu objednávkového místa je přímo v jídelně.Všichni strávníci mají automaticky přihlášen oběd č.1, změnu provádí pouze ten, kterýsi chce objednat oběd č.2.

V případě, že strávník při výdeji neprokáže kreditní kartou, že má stravu zaplacenou,dostane pouze polévku a nebo si dobrovolně vyplní tzn. UPOMÍNKU - STVRZENKUa dostane celé jídlo mimo potravin, které jsou na počet (maso, jogurt, ovoce apod.)

5)   Strava se platí hotově v Jídelně na Marjánce, T.G.Masaryka 1124 a to v pracovní dnyod 6.30 do 15.00 hodin, nejpozději poslední den běžného měsíce na měsíc následujícínebo převodem na účet. Je možno stravovat se pouze některé dny v měsíci. Např. při odpoledním vyučování v úterý lze přihlásit pouze úterky.

6)   Odhlásit obědy lze přímo v jídelně kuchařce na den následující, nebo do 7.00 hodin osobně v kanceláři Jídelny na Marjánce, nebo telefonicky na 326 981 138. Odhláškypřijaté po 7.00 hodině, budou provedeny až od následujícího dne. V případě neplánované absence (nemoc) lze včas neodhlášený oběd vyzvednout do přinesených nádob ve výdejně školní jídelny. Toto platí pouze pro první den neplánované absence.

7)   Přihlásit oběd lze také nejpozději do 7.00 hodin v Jídelně na Marjánce osobně nebo telefonicky. (Začátek stravování v průběhu měsíce např. po ukončení nemoci).

8)   Od loňského školního roku jsou k dispozici stránky www.strava.cz. Na těchto stránkách je možné provádět veškeré změny stravy (přihlášky, odhlášky, změny obědů i u dětí do třetí třídy) a to i na daný den, ale pouze do 6,30 hod. Aktivace a přihlašovací údaje budou k vyzvednutí v kanceláři Jídelny na Marjánce. Bez aktivace není možné se do aplikace přihlásit.

Aktualizace dat se provádí každý den v 6,30hod. a 14,30 - 15,00hod.

8)   Případné připomínky je možno řešit osobně v kanceláři Jídelny na Marjánce

Čestmír Vít, vedoucí ŠJ


*) Velikost porce je určená věkem dítěte, který dosáhne do konce školního roku tj. 31.8.
1. – 4. tř.ZŠ  věk do 10ti let včetně
5. – 8. tř. ZŠ  věk do 14ti let včetně
9. tř. ZŠ  věk 15 a víc