Základní škola T. Stolzové
logo banner

Klub přátel školy

Návrh stanov, který se bude projednávat na třídních schůzkách.

Název: Klub přátel Základní školy v Kostelci nad Labem ( dále jen KPŠ )

Sídlo: 277 13 Kostelec nad Labem

Cíl činnosti: KPŠ přispívá svou činností ke zlepšení podmínek vzdělávání,kultury a osvěty v Kostelci nad Labem

Číslo účtu: 282068889/0300 (ERA Poštovní spořitelna)

Členy KPŠ se stávají ti,kteří souhlasí se stanovami a zaplatí finanční příspěvek.

Výbor sestává z členů na základě jejich dobrovolného zájmu o činnost,sestavuje se na dobu 1 roku, počátkem školního roku volí předsedu,hospodáře. Schází se 4krát do roka s vedením školy , spolurozhoduje o hospodaření, podílí se na řešení úkolů ve výchovně vzdělávací oblasti školy.

Hospodář:
vede evidenci finančního hospodaření dle zákona č.109/1964 Sb. ve znění následujících předpisů,předkládá vyúčtování všech akcí a celkového hospodaření 1× do roka.

Výbor KPŠ pro šk. rok 2016/2017
Třída  Zástupce


Schůzka 4. 6. 2019

Vážení rodiče a přátelé školy,

aktuální dění v klubu můžete sledovat na fb stránkách KPŠ:

https://www.facebook.com/groups/270165853896435/