Základní škola T. Stolzové
logo banner
rozvrhy organizace šk. roku zápis do první třídy plán akcí

Plán celoškolních aktivit

Každý ročník by měl navštívit během školního roku

Žáci v průběhu docházky na naší školy by měli navštívit v rámci regionu:

Soutěže, kterých se zúčastníme

Akce školy v rámci prevence sociálně patologických jevů