Základní škola T. Stolzové
logo banner
rozvrhy organizace šk. roku zápis do první třídy plán akcí

Zápis do první třídy

Informace k zápisu k povinné školní docházce.

Zápis proběhne ve středu 7. 4. 2021 14:00 – 18:00

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do konce dubna.

Co by mělo dítě před vstupem do školy vědět ?

mělo by znát svoje jméno a příjmení
poznat barvy - červenou, zelenou, žlutou, modrou, hnědou, oranžovou a černou
zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku
nakreslit obrázek
samostatně a srozumitelně odpovídat na otázky kladené učitelkou

Co je třeba s sebou k zápisu přinést ?

občanský průkaz
rodný list dítěte

Jaké pomůcky dítě potřebuje do I.třídy ?

kufřík 30×20 cm, do něho: nůžky, vodovky + kelímek na vodu, plochý a kulatý štětec, hadřík, modelínu, lepidlo, igelitový ubrus na lavici, lahvičku tuše a modrého inkoustu, voskovky, suché pastelky.
do šatny: přezůvky se světlou podrážkou,cvičky a cvičební úbor
do školní tašky: pastelky,tužky č.2,desky na sešity
do třídy: ručník s poutkem,desky na písmena+papírová písmena desky na číslice+papírové číslice,podložku na modelování A4
všechny věci podepište
Seznam ke stažení zde