Základní škola T. Stolzové
logo banner
rozvrhy organizace šk. roku zápis do první třídy plán akcí

Zápis do první třídy

Informace k zápisu k povinné školní docházce.

Zápis proběhne ve středu 3. dubna 2019 od 14:00 hod.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do konce dubna.

Co by mělo dítě před vstupem do školy vědět ?

mělo by znát svoje jméno a příjmení
poznat barvy - červenou,zelenou,žlutou a černou
zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku
nakreslit obrázek
samostatně a srozumitelně odpovídat na otázky kladené učitelkou

Co je třeba s sebou k zápisu přinést ?

občanský průkaz
rodný list dítěte

Jaké pomůcky dítě potřebuje do I.třídy ?

kufřík 30×20 cm,do něho: nůžky,vodovky + kelímek na vodu,plochý a kulatý štětec,hadřík,modelínu,lepidlo,igelitový ubrus na lavici,lahvičku tuše a modrého inkoustu, voskovky,suché pastelky.
do šatny: přezůvky se světlou podrážkou,cvičky a cvičební úbor
do školní tašky: pastelky,tužky č.2,desky na sešity
do třídy: ručník s poutkem,desky na písmena+papírová písmena desky na číslice+papírové číslice,podložku na modelování A4
všechny věci podepište
Seznam ke stažení zde